"); MsgBox.document.write (" "+Item+""); MsgBox.document.write ("
"); MsgBox.document.close(); MsgBox.print(); MsgBox.close(); }
     

祝贺吴朝辉、章红妃老师的选修课程入选省第六批推荐课程
2015-10-29 10:57:43

 
        原金华市精品选修课程吴朝辉老师的《课桌上的化学》、章红妃老师的《走近民国文人》暑假通过网络参评省第六批普通高中推荐选修课程,现已正式入选。特此祝贺。
 
 

课程名称

课程开发单位

课程负责人

课程类别

课桌上的化学

东阳中学

吴朝辉

知识拓展

走近民国文人

东阳中学

章红妃

知识拓展

 
 
 
 
】【打印】【关闭窗口